Stowarzyszenie “Barka” oraz grupa nieformalna “Moc jest w Tobie” zapraszają na spotkanie integracyjne. 

opis działań grupy nieformalnej