W terminie do dnia 26 listopada 2020 r. można było wyrazić pisemną opinię dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W terminie konsultacji nie wpłynął ani jeden wniosek podmiotu uprawnionego do jego złożenia.