W terminie do 10 listopada 2022 r. można było wyrazić pisemną opinię dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W terminie konsultacji nie wpłynął ani jeden wniosek podmiotu uprawnionego do jego złożenia.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych