W terminie do dnia 27 października 2021 r. można było wyrazić pisemną opinię dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W terminie konsultacji nie wpłynął ani jeden wniosek podmiotu uprawnionego do jego złożenia.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych