Szanowni Państwo
Prezesi, Dyrektorzy,
Członkowie Zarządu

 W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie oraz zwiększającą się liczbą napływającej ludności Ukraińskiej, zwracam się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczącej chęci zatrudnienia obywateli Ukrainy w swoich zakładach pracy. Zgłoszenie powinno zawierać informacje takie jak: nazwa i adres firmy, branża, telefon kontaktowy, a także adres mailowy.

Z uwagi na dynamikę sytuacji, wszelkie informacje należy kierować do Biura Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i OSP (Urzędu Miejskiego
w Biskupcu) pod nr tel. 89-715-01-31 lub 534-788-834 lub na adres mailowy: obrona.cywilna@biskupiec.pl