Przez miesiąc wrzesień istnieje możliwość zgłaszania uwag i propozycji zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego.

Informujemy, że do końca września można zgłaszać ewentualne uwagi, sugestie i propozycje zmian dot. komunikacji zbiorowej. Wszelkie propozycje zmian prosimy zgłaszać e-mailowo na adres: oswiata@biskupiec.pl oraz transport@biskupiec.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Biskupcu. Złożone wnioski i uwagi z pewnością ułatwią nam prace związane z udoskonaleniem komunikacji w ramach Biskupieckiego Publicznego Transportu Zbiorowego.

Grafika Biskupieckiego Publicznego Transportu Zbiorowego