Informujemy o terminach kwalifikacji wojskowej dla osób zamieszkujących Gminę Biskupiec. 

Kwalifikacja wojskowa dla osób Gminy Biskupiec odbędzie się w dniach 04.05.2022-06.05.2022 oraz dla kobiet w dniu 11.05.2022.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można uzyskać u pracownika Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i OSP Urzędu Miejskiego w Biskupcu pod nr tel. 89 715 01 31.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 1 Nr 2