Informujemy o terminach kwalifikacji wojskowej dla osób zamieszkujących Gminę Biskupiec. 

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu olsztyńskiego w 2024 roku rozpoczyna się 4 marca i trwać będzie do 19 kwietnia (z wyłączeniem dni 1-5 kwietnia). Osoby podlegające  kwalifikacji wojskowej z terenu miasta i gminy Biskupiec (rocznik podstawowy 2005, roczniki starsze o nieuregulowanym stosunku wojskowym), zobowiązane są do stawienia się przed Powiatową Komisja Lekarską nr 1 w Olsztynie, Plac Bema 5 – siedziba Starostwa Powiatowego w Olsztynie, sala P-1.  Terminy wezwań dla osób z terenu miasta i gminy Biskupiec 29.03.2024 r. – 11.04.2024 r.

Każda z osób podlegająca kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie z datą stawiennictwa w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można uzyskać u pracownika Biura Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i OSP Urzędu Miejskiego w Biskupcu pod nr tel. 89 715 01 31.

ULOTKA