Od 1 grudnia odpady komunalne biodegradowalne odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów segregowanych (tj. w terminach tych samych co segregacja).

grafika