Burmistrz Biskupca ogłasza II konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Biskupiec w roku 2023.

Wsparcie rozwoju sportu w Gminie Biskupiec ma służyć realizacji celu publicznego, w zakresie m.in.

  • poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych na terenie Gminy Biskupiec;
  • zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Biskupiec do działalności sportowej;
  • popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej;
  • pobudzaniu kreatywności i wpływ na rozwój sportu na terenie Gminy Biskupiec;
  • kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Biskupiec poprzez udział we współzawodnictwie sportowym;
  • promocji sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców.

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w II konkursie przeznaczono 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). 

Oferty zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30 w Biskupieckim Domu Kultury, ul. Matejki 5.

Szczegóły dostępne poniżej:

Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie
Wniosek o dofinansowanie: Wniosek
Zarządzenie Burmistrza Biskupca: Zarządzenie