Celem Forum jest poszerzenie wiedzy i możliwości dotyczących możliwości rozwoju biznesu, dzięki turystyce przy Szlaku Świętej Warmii.

5 września Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski wziął udział w I Warmińskim Forum Gospodarczym organizowanym przez Powiat Olsztyński i Stowarzyszenie Szlaku Świętej Warmii. Podczas tego spotkania warmińscy samorządowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o tym, jak przyciągnąć na Warmię turystów nie tylko w sezonie, ale także poza nim oraz jak powiązać tę turystykę z biznesem. Możliwości, jakie stwarza Warmia zasługują na to, aby zyskała ona większy rozgłos i szansę rozwoju. Na wydarzenie przybyło ok. 200 gości, którzy uczestniczyli w tym merytorycznym spotkaniu. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz prezentacji projektów i inicjatyw mających na celu stymulowanie rozwoju regionu. W ramach I Warmińskiego Forum Gospodarczego odbyły się również liczne prezentacje, panele dyskusyjne poświęcone tematom związanym z innowacjami, przedsiębiorczością, turystyką i rozwojem infrastruktury. Wydarzenie to stanowiło ważne forum do promocji potencjału gospodarczego Warmii i Mazur.