Informacja dla hodowców trzody chlewnej.

Zgodnie z zaleceniami Inspekcji Weterynaryjnej przekazujemy  informacje oraz poniższe dokumenty dotyczące zwiększonej intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem gospodarstw rolnych do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Prosimy hodowców trzody chlewnej o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:
1. „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”. (do pobrania)
2. „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie”. (do pobrania)
3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełnienia wymagań bioaskekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. (do pobrania)
4. Informacje dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego. (do pobrania)
5. Lista kontrola SPIWET – ASF (do pobrania)

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie internetowej GIW (link)

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że załączone wzory dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że plany sporządzone przez hodowców trzody chlewnej, które odpowiadają wymaganiom RWK 2021/605, są respektowane przez powiatowego lekarza weterynarii.