Harmonogram popołudniowych zajęć w hali przy Zespole Szkół i na al. Broni.