Gmina Biskupiec pozyskała ponad 53 tys. zł dofinansowania na realizację ciekawych projektów w sołectwach.

WĘGÓJ

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców” będzie polegało na utworzeniu wspólnego miejsca spotkań. Zaplanowano m.in. utworzenie miejsca na ognisko/grilla z ławeczką okalającą, budowę dwóch altan wraz z ławostołami oraz wyposażenie w elementy małej architektury tj.: stojaki na rowery, leżaki, rzeźba drewniana oraz zagospodarowanie nową roślinnością. Planowana całkowita wartość zadania to 39 600,00 zł., natomiast kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” wynosi 19 800,00 zł.

LIPOWO

W ramach realizacji projektu „Zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój KGW w Lipowie” świetlica wiejska zyska nowy sprzęt AGD m.in.: zamrażarkę, kuchenkę, maszynkę do mielenia mięsa, mikrofalówkę, a także nowy namiot handlowy oraz zastawę stołową. Dzięki realizacji zadania zostanie zwiększony poziom promocji działań w zakresie modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Granty Marszałka Dla Kół Gospodyń Wiejskich” wynosi 9 000,00 zł.

BIESOWO

W Biesowie również zostanie zagospodarowana wspólna przestrzeń dla mieszkańców. W ramach realizacji zadania „Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo” wykonane zostaną następujące prace tj. przygotowanie terenu i budowa zadaszenia, zostaną również zakupione stoły i ławki z oparciem. Dofinansowanie w wysokości 24 500,00 zł pozyskano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

CZERWONKA

Zadanie pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w Czerwonce, gm. Biskupiec” będzie polegało na poprawie stanu i rozwoju infrastruktury sportowej w sołectwie. Zakres projektu obejmuje m.in.: budowę zadaszenia przy budynku sportowym na potrzeby stadionu sportowego. Całkowita wartość zadania wyniesie 49 000,00 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.” 17 200,00 zł.