Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Wzmocnienie obszarów wiejskich – zakup sprzętu i wyposażenia na cele statutowe KGW w konkursie grantowym „Gospodynie do dzieła” – III edycja.