Obwieszczenie Burmistrza Biskupca w sprawie przystąpienia Gminy Biskupiec do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Biskupiec do roku 2030.  

Obwieszczenie Burmistrza Biskupca

Uchwała Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Biskupcu w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Biskupiec do roku 2030