Szukamy najlepszych sportowców, trenerów, wydarzeń i działaczy sportowych 2022 roku!

Burmistrz Biskupca zaprasza do składania wniosków na nominacje do tegorocznej Gali Sportu. Podczas 6 edycji gali wyróżnieni zostaną najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze, osoby promujące gminę na sportowo, a także wybrane zostanie najlepsze wydarzenia sportowe. O tym kto zasługuje na nagrody i wyróżnienia zadecyduje specjalnie powołana przez Burmistrza Biskupca Kapituła. Aby otrzymać nominację do „Gali Sportu 2022” w wybranej kategorii, należy spełnić odpowiednie wymogi, które wyszczególnione zostały w regulaminie wydarzenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Gali Sportu 2022 upływa 20 lutego 2023 r.

Do wypełnionych zgłoszeń należy dołączyć kopie dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia. Następnie zamknięte koperty z dopiskiem „Gala Sportu 2022” należy wysłać na adres: Urząd Miejski; 11–300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2 lub osobiście dostarczyć do obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Biskupcu (pok. nr 10).

Uwaga!! Dodatkowo niezbędne jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie edytowalnego dokumentu tekstowego (niedopuszczalne są skany i kserokopie wypełnionych odręcznie kart zgłoszeniowych) oraz od 3 do 5 zdjęć zgłaszanej osoby/inicjatywy sportowej (odnoszącej się do jej osiągnięć, np. zdjęcia z zawodów, treningów, na podium, portretowe itp.) w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres: promocja@biskupiec.pl. Szczegóły wydarzenia znajdują się w regulaminie poniżej. Zachęcamy do zapoznania.

Regulamin

Zgłoszenie Gala Sportu

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych