Biskupieckie Sołectwa realizują inwestycje w ramach funduszy sołeckich. 

W ramach środków z funduszy sołeckich, sołectwa realizują nowe lokalne inwestycje – a dokładniej siłownie plenerowe. W Rudziskach zakupiono: wyciąg górny, słup i orbitek. W Kojtrynach: wyciąg górny,  słup i wyciskacz siedzący. Natomiast w Adamowie zamontowano steper, słup i pajac. Ponadto w Adamowie wykonano także remont altany rekreacyjnej. Już teraz mieszkańcy tych miejscowości mogą korzystać z nowych urządzeń i miejsca rekreacyjnego.