21 października odbędzie się Forum Sołeckie Południowej Warmii. 

Zarząd LGD Południowa Warmia serdecznie zaprasza wszystkich Sołtysów zainteresowanych działalnością sołectw i rozwojem obszarów wiejskich do wzięcia udziału w Forum Sołeckim Południowej Warmii. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 21 października br. o godz. 14:30 w Gościńcu pod Dębem, Wilimy 5, 11-300 Biskupiec. Głównym celem Forum Sołeckiego jest stworzenie przestrzeni, w ramach której przedstawiciele gmin Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda mogą pozyskiwać przydatną wiedzę i umiejętności z obszarów istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich. Forum daje również znakomitą możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących działalności sołectw, jak również pole do realizowania pewnych projektów wspólnie. W ramach Forum Liderów Południowej Warmii – Forum Sołeckiego Południowej Warmii odbędzie się kilka interesujących paneli dotyczących między innymi finansowania obszarów wiejskich (skąd pozyskać środki, fundusz sołecki), stresu związanego z działalnością społeczną. Forum organizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Barczewo oraz w ramach poddziałania 19.4 Funkcjonowanie i aktywizacja realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, finansowanego z „Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Rekrutacja do udziału w forum trwa w dniach 3 – 13 października 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematy poruszane podczas Forum:

  1. Jak radzić sobie ze stresem w działalności społecznej? (prowadzi Agnieszka Ewald)
  2. Małe organizacje na obszarach wiejskich. (prowadzi Agnieszka Zabłocka)
  3. Skąd pozyskiwać fundusze na wieś, gdzie szukać (prowadzi Tomasz Piłat)
  4. Jak stworzyć strategię wsi? Czy moja wieś może być smart? (prowadzi Andrzej Hałasiewicz)
  5. Jak prawidłowo napisać wniosek, petycję, interpelację (prowadzi Dariusz Kraszewski)
  6. Fundusz Sołecki – ile, na co i kiedy? (prowadzi Kamil Stepnowski)

W razie dodatkowych pytań zapraszamy  do kontaktu z Iwona Hudź, tel. 503 16 96 33.

Szczegóły oraz karta zgłoszeń do forum dostępne na  STRONIE. 

PROGRAM FORUM

forum sołeckie południowa warmia