Burmistrz Biskupca jako prelegent podczas tegorocznego festiwalu promocji.

Każdego roku osoby zajmujące się promocją w tym promocją gospodarczą spotykają się podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, aby wymienić się doświadczeniami i sukcesami. Festiwal jest miejscem, w którym mają możliwość spotkać się osoby zajmujące się budowaniem potencjału swojego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej. Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest w szczególności do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. W tegorocznej jubileuszowej edycji jako prelegent tego festiwalu wystąpił Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Podczas panelu rozmawiano między innymi o tym, dlaczego znane marki wybierają Warmię i Mazury, a jak wiadomo Biskupiec jest jednym z ekspertów w tej dziedzinie.