W Szkole Podstawowej w Kobułtach powstała nowoczesna pracownia klimatyczna.

Placówka jako jedyna w powiecie olsztyńskim otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 tys. zł na utworzenie ekopracowni klimatycznej. Uroczyste otwarcie nowej sali dydaktycznej odbyło się 27 października. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wiceburmistrz Biskupca Zbigniew Szal oraz Dyrektor szkoły Urszula Dziąba.  To miejsce powstało z myślą o edukacji, rozwoju dzieci i młodzieży na długie lata. Sala została wyposażona w nowoczesny sprzęt, monitory i tablice interaktywne, wiele pomocy dydaktycznych i ergonomiczne meble. Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni pozwoli na przeprowadzanie zajęć w sposób efektywny i atrakcyjny dla uczniów. Dyrektor szkoły zachęca również do współpracy i do korzystania z sali wszystkie szkoły z terenu naszej gminy.

Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach w kwietniu została laureatem konkursu organizowanego przez WFOŚiGW. Przedmiotem konkursu było stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska oraz wizualizacji i opisu planowanej ekopracowni. Napisania projektu i jego realizacji podjęły się Panie: Agnieszka Popławska i Joanna Hetman.
Celem głównym konkursu było stworzenie zaplecza technicznego w szkołach dla rozwoju edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez utworzenie 42 ekopracowni przyrodniczych i klimatycznych (po 1 pracowni przyrodniczej i 1 pracowni klimatycznej w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego).

EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji , w kwocie 74 988zł.