Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przez Gminę Biskupiec w SP3 zrealizowany zostanie ciekawy projekt.