Gmina Biskupiec otrzymała wyróżnienie podczas VIII Kongresu Przyszłości – Gospodarka i Samorządy 2024.

19 marca w Olsztynie odbył się “Kongres Przyszłości”, czyli  istotne wydarzenie społeczno-gospodarcze w kalendarzu Warmii i Mazur. Podczas spotkania Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski odebrał statuetkę Eko-Gmina przyznaną Gminie Biskupiec za działania ekologiczne. – Dziękuję wszystkim Tym, którzy przyczynili się do jej zdobycia. Dziękuje szkołom i wszystkim grupom społecznym, które bezinteresownie podejmują działania na terenie naszej gminy związane z ekologią. – mówił Burmistrz Biskupca.

Biskupiec to miasto zdecydowanie Eko! W ostatnich latach w naszej gminie podjęto wiele działań tj.:
– zainwestowano w termomodernizację, która dotyczyła 12 budynków użyteczności publicznej w tym wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gm. Biskupiec. Za kwotę ponad 26 mln zł przy dofinansowaniu 13 mln udało się zredukować nie tylko bieżące koszty utrzymania ale przeze wszystkim zmniejszono emisję CO2 do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE w budynkach użyteczności publicznej,
-w ramach gminnego programu, gmina dofinansowywała działania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach wspólnot,
-można było uzyskać dofinansowanie także na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupiec,
-inwestowaliśmy również w kanalizację i budowę sieci wodociągowej,
-zakupiliśmy mobilne urządzenie służące do pomiaru zanieczyszczenia za pomocą którego przeprowadzamy kontrole jakości powietrza w mieście i gminie,
-dokonaliśmy również wielu nasadzeń, które nie tylko poprawiły estetykę ale z pewnością wpłynęły na jakość powietrza czy samopoczucie Mieszkańców,
-ponadto odbywały się wielokrotnie ekologiczne działania, spotkania i zajęcia proekologiczne dla dzieci i młodzieży,
-nasze placówki oświatowe edukują najmłodszych w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności
-szkoły wyposażone są w ekopracownie, organizują wiele zajęć dodatkowych wpływających na świadomości ekologiczną.