W Parku Miejskim powstał kolejny kwiecisty owad.

W ramach projektu „Edukacja ekologiczna dla najmłodszych” dzieci z przedszkoli w Biskupcu posadziły kwiatki, tworząc piękną, czerwoną biedronkę. Dodatkowo pomalowały również kamienie na czarno, bo przecież każda biedronka musi mieć kropki! To już ostatnie zajęcia, które odbyły się w ramach projektu. Dzięki pracy dzieci i Joanny Wołejszo Park Miejski w Biskupcu zyskał nowe rośliny ale też kolorowe zwierzęta. Dziękujemy, że tak licznie uczestniczyliście w zajęciach na świeżym powietrzu!

Celem zajęć było m.in. uwrażliwienie na przyrodę, zachęcenie do ruchu na świeżym powietrzu, poszerzenie wiedzy przyrodniczej, nawiązanie pozytywnych relacji z przyrodą, propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei bio regionalizmu, według której ochronę przyrody należy rozpocząć od swego najbliższego otoczenia, poznania swego regionu, jego środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Dofinansowanie na ten cel pozyskało stowarzyszenie „Nasz Biskupiec” w ramach programu „Działaj lokalnie 2023”.