Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, podatników do korzystania z usług publicznych on-line.

Gmina Biskupiec uruchomiła stronę z usługami publicznymi on-line: e.biskupiec.pl. Jest to znaczne ułatwienie, które umożliwia załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Projekt „E-usługi dla BiskUPca – etap 2″ dofinansowany został ze środków RPO WM na lata 2014-2020, Osi Cyfrowy Region RPWM.03.00.00, Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz zakup sprzętu komputerowego.