Gmina Biskupiec zakończyła realizację projektu pn. „E – usługi dla BiskUPca – etap 2”.

Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi Cyfrowy region RPWM.03.00.00, Działanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług oraz zakup sprzętu komputerowego dla Gminy Biskupiec.

Planowanym efektem był rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie do nich dostępu dla przedsiębiorstw i mieszkańców. Zakres projektu obejmował: wdrożenie systemu ochrony aplikacji webowych wraz z Firewall XML, zakup skanera, wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miejskim w Biskupcu oraz centralnej platformy e-usług mieszkańca, uruchomiono także nową stronę www.biskupiec.pl.

W ramach projektu zidentyfikowano następujące cele:
1) Informatyzacja procesów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Gminy Biskupcu poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie
nowych systemów informatycznych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury;
2) Zwiększenie dostępności informacji przestrzennej,
3) Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Wnioskodawcę poprzez:
a. umożliwienie korzystania z tych usług drogą elektroniczną,
b. udostępnienie rozwiązań front-office uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych

Wartość projektu ogółem to 903 742.50 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło 768 181.12 zł