W Biskupcu podczas Gali Biskupieckie Talenty przyznano stypendia artystyczne.

Gala Biskupieckie Talenty z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października w Biskupieckim Domu Kultury. Pierwsza część uroczystości dedykowania była Nauczycielom i Pracownikom Oświaty. Burmistrz Biskupca podziękował za ich pełną zaangażowania pracę oraz wręczył specjalne nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się dyrektorzy publicznych placówek oświatowych: Bożena Lasocka – Dyrektor SP3 w Biskupcu, Urszula Dziąba – Dyrektor SP w Kobułtach, Agnieszka Łokuciejewska – Dyrektor SP2 w Biskupcu, Małgorzata Żokowska – Dyrektor SP w Czerwonce. Nauczyciele publicznych placówek oświatowych: Krystian Bielak (SP3), Andrzej Przeradzki (SP3), Jolanta Okuniewska (SP3), Iwona Ochnio (SP Kobułty), Marzena Kowsz (SP Kobułty), Bożena Hekman (Przedszkole nr 5), Marta Pawłowska (SP2), Jolanta Ponikowska (Przedszkole nr 5), Marzanna Dudzińska (SP2), Bogumiła Brodzik (SP Czerwonka). Pracownicy administracji i obsługi: Jarosław Rutkowski (SP3), Ewelina Cicha (SP Kobułty), Iwona Witczak (SP2), Joanna Banach (SP2), Bożena Grabowska (SP Czerwonka). Wyróżnieni zostali również zasłużeni, ale wciąż aktywnie uczestniczące w życiu naszego miasta emerytowani pedagodzy: Elżbieta Tomaszewska-Król, Barbara Czechowska, Wanda Biernacka, Wiesława Balcerzak i Edward Kluczenko. Natomiast zarządzający szkołami i przedszkolami niepublicznymi otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania za współpracę.

Następnie przed publicznością wystąpiło 3 niezwykle utalentowanych młodych artystów z gminy Biskupiec. Oliwia Ciechacka zachwyciła śpiewem, Adrianna Wasilewska artyzmem na płótnie, a Jowita Kapuścińska przepiękną gitarową nutą. Laureatki Gali wykazały się ogromnym talentem, a na rozwijanie swoich pasji otrzymały stypendium w wysokości 3 600 zł. – Ogromny talent, możliwości oraz zaangażowanie i pasja to cechy tegorocznych stypendystek artystycznych w Gminie Biskupiec, które otrzymają wsparcie finansowe na doskonalenie swojego talentu. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, jesteście piękną wizytówką naszej gminy! – mówił Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Serdeczne życzenia do wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, a także wyrazy uznania do młodych mieszkanek kierowali Goście uroczystości Posłowie na Sejm RP: Urszula Pasławska i Paweł Papke. Galę Biskupieckie Talenty uświetnił występ byłych stypendystów artystycznych: Norberta Awło Awłasewicza oraz Piotra Gańko, którzy opowiedzieli także o tym, jak bardzo stypendia przydały się w rozwijaniu ich talentów.