W Borkach Wielkich zakończyła się realizacja projektu integrującego lokalną społeczność.