Informacja dotycząca funkcjonowania aptek na terenie powiatu olsztyńskiego.

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe przepisy odnośnie funkcjonowania aptek. W związku z tymi zmianami Powiat Olsztyński nie ma możliwości prawnych do ustalania dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2 (przyp. zadań aptek ogólnodostępnych), w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. powiatów obwarzankowych).

Powiat obwarzankowy to rodzaj powiatu, w którym jego granice tworzą pierścień wokół miasta na prawach powiatu. Oznacza to, że miasto nie jest częścią powiatu, ale znajduje się w jego centrum.

Oznacza to, także  że powiaty obwarzankowe, a takim jest Powiat Olsztyński,  są wyłączone z regulacji prawnej i nie mają możliwości prawnych sfinansować dobrowolnie dyżury aptek na podstawie art. 94 ust. 9 ww. ustawy.

Powyższe wg. ustawodawcy nie oznacza, że mieszkańcy powiatów obwarzankowych nie będą mieli zapewnionego dostępu do aptek, bo oczywiście będą mogli skorzystać z apteki ogólnodostępnej/całodobowej położonej na terenie miasta na prawach powiatu.

Dla Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego dostępne są otwarte przez całą dobę apteki, funkcjonujące na terenie Olsztyna: LINK

Na stronie powiatu znajdą Państwo informację o pracy aptek funkcjonujących na terenie Powiatu Olsztyńskiego: LINK