8 listopada w godzinach 7:00-17:00 zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej numer 1487N.
Zamknięcie drogi związane jest z remontem na odcinku ok. 0,9 km drogi powiatowej nr 1487N – od m. Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N. Prosimy wszystkich kierowców o zrozumienie i stosowanie się do oznakowania oraz korzystanie z objazdu.