Od 8 listopada będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. W nowym dowodzie przywrócony zostanie podpis właściciela, pojawią się także odciski palców.

Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone – to za sprawą odcisków palców zamieszczonych w warstwie elektronicznej dokumentów, a także uwidocznionemu podpisowi posiadacza. Nowy wzór dokumentu tożsamości zostanie wprowadzony 7 listopada. Warto jednak pamiętać, że dotychczasowych, ważnych dowodów nie trzeba będzie wymieniać.
Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.
Od dnia 8 listopada po wprowadzeniu nowych dokumentów wnioski o dowód osobisty online będzie można składać wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
Odciski palców, pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie będą widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicznej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza.
W sytuacji, gdy chwilowo nie będzie możliwości pobrania odcisków palców dowód zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy.
Natomiast osoby z niepełnosprawnością, od których pobranie odcisków jest trwale niemożliwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy biometrycznej. Ich dokumenty zachowają ważność przez 10 lat. Z kolei brak możliwości złożenia podpisu nie wpłynie na termin ważności dowodu osobistego. Nie będzie też możliwości otrzymania dokumentu bez odcisków palców czy podpisu na życzenie.

UWAGA !

W związku z mającym nastąpić w dniu 7 listopada 2021 roku wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych zawierających odciski palców posiadacza dokumentu tożsamości, na dzień 5 listopada 2021 roku na godzinę 12:00 planowane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

Wobec powyższego w dniu 5 listopada 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przyjmowanie wniosków o wydanie i odbiór dowodu osobistego oraz pozostałe czynności z tego zakresu będą wykonywane do godziny 11:30.