Grupa nieformalna powołana przez mieszkańców gminy Biskupiec otrzymała dotację na realizację projektu “Moc jest w Tobie-integracja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie współpracy środowiskowej i wykorzystanie własnego potencjału mieszkańców”.