Szkoła Podstawowa w Kobułtach otrzymała dofinansowanie na pracownię klimatyczną.

Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach została laureatem konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownia zielone serce szkoły. Szkoła otrzymała promesę na kwotę 75 000.00 zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na utworzenie  nowoczesnej EKOPRACOWNI KLIMATYCZNEJ. Placówka jako jedyna w powiecie olsztyńskim otrzyma dofinansowanie na utworzenie ekopracowni klimatycznej. Przedmiotem konkursu było stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska oraz wizualizacji i opisu planowanej ekopracowni. Cel główny konkursu to stworzenie zaplecza technicznego w szkołach dla rozwoju edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez utworzenie 42 ekopracowni przyrodniczych i klimatycznych (po 1 pracowni przyrodniczej i 1 pracowni klimatycznej w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego). Ponadto projekt zakłada: kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej, promowanie innowacyjnych metod kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, promowanie idei zrównoważonego rozwoju, promowanie aktywnych metod edukacji w zakresie ochrony środowiska. Napisania projektu i jego realizacji podjęły się: Pani Agnieszka Popławska i Pani Joanna Hetman. Powstały filmik można obejrzeć na stronie https://youtu.be/wyyqOmq2MqM.

EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji , w kwocie 74 988zł.

Serdecznie gratulujemy!!