Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Biesowie.

Gmina Biskupiec otrzymała środki z Powiatu Olsztyńskiego na wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Biesowie. Pomoc finansowa w wysokości ponad 15 tys. zł pozwoli na zakup i montaż klimatyzacji, która ułatwi i poprawi warunki pracy zarówno działającego tam Koła Gospodyń jak i poprawi komfort pracy przy corocznej Warmińskiej Uczcie Pierogowej w Biesowie.