Kolejne środki finansowe dla naszych Stowarzyszeń. 

4 nasze stowarzyszenia otrzymały wsparcie z Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na realizację przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.

Nasz Biskupiec otrzymał dofinansowanie w kwocie 5 500,00 zł na realizację projektu  „Sztuka nie zna granic”. W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzić warsztaty dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu gm. Biskupiec: malowanie porcelany, obrazy z mchu, ekologiczne wianki. Celem projektu jest rozwój kulturalny/artystyczny/ekologiczny, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności dzieci z terenu gm. Biskupiec.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu „Piękna wieś – artystyczna wieś”. Projekt polega  na organizacji warsztatów artystycznych i ekologicznych. Planowane działania to: organizacja techniczna warsztatów, zapewnienie materiałów, spotkanie mieszkańców w celu uporządkowania terenu i przystanku we wsi Lipowo, organizacja warsztatów artystycznych z prowadzącym – wspólnie odnawiamy i tworzymy warmiński artystyczny przystanek (tworzymy obraz typu warmińskiego – promocja obszaru LG), organizacja warsztatów ekologiczno/technicznych przy udziale wolontariusza – architekt krajobrazu – wspólnie tworzymy drewniane donice kwietne w celu zagospodarowania naszej przestrzeni, organizacja warsztatów ekologicznych przy udziale wolontariusza – architekt krajobrazu – wspólnie zagospodarowujemy przestrzeń publiczną na rzecz ochrony bioróżnorodności i piękna wsi. Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego Warmii. Głównym celem projektu jest: stworzenie kreatywnych warsztatów artystycznych i ekologicznych które umożliwią polepszenie warunków życia mieszkańców i stworzą pięknie zagospodarowany teren przestrzeni publicznej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce “Ładne kwiatki” otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 900,00 zł na realizację projektu „Łączy nas pasja”. Projekt polega  na organizacji warsztatów fotograficznych i wystawy. Planowane działania to: organizacja techniczna warsztatów, zapewnienie niezbędnych materiałów na warsztaty (drukarka fotograficzna, papier fotograficzny, tusz, antyramy wystawowe, nagrody dla najmłodszych uczestników, poczęstunek), warsztaty teoretyczne (omówienie historii fotografii, aspektów technicznych aparatu, ciekawostek fotograficznych) 2 grupy (dzieci/młodzież – 10 osób, dorośli – 10 osób), warsztaty plenerowe (edukacja przez zabawę, fotografia otaczającej przyrody w celach zdobycia umiejętności i promocji wsi – 2 grupy (dzieci/młodzież – 10 osób, dorośli – 10 osób), warsztaty obróbka zdjęć (zapoznanie się z technikami obróbki fotograficznej, wybranie 1 najładniejszego zdjęcia) – 2 grupy (dzieci/młodzież – 10 osób, dorośli – 10 osób), wystawa artystyczna zorganizowana w Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Biskupcu, wręczenie nagród upominkowych dla najmłodszych uczestników projektu. Drobny poczęstunek dla uczestników wystawy od lokalnego KGW. Celem projektu jest wprowadzenie uczestników do świata fotografii i form wypowiedzi fotograficznych. Zaciekawienie obszarem sztuki i kultury. Stworzenie przestrzeni do pełnej swobody twórczej. Nauka wyrażania siebie poprzez sztukę. Wykształcenie smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Rozwijania różnorodnych zainteresowań. Podniesienie samooceny poprzez stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu. Zapoznanie z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Nabycie wiadomości z zakresu teorii fotografii – poznanie historii fotografii i jej największych twórców. Ideą programu fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych mieszkańców.

Grupa nieformalna „Aktywni są wśród nas” przy użyczeniu osobowości prawnej przez  “Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich” otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu „Powrót do tradycji staropolskich”. W ramach realizacji zadania zaplanowano działania umożliwiające rozwój i naukę mieszkańców wsi Borki Wielkie na rzecz dobra wspólnego, oraz działania umożliwiające integrację z innymi stowarzyszeniami poprzez organizacje warsztatów kulinarnych przy wsparciu KGW Borki Wielkie i KGW Gąski. W ramach zadania zaplanowano organizację warsztatu wyjazdowego 2 dniowego: 1 DZIEŃ: – warsztaty kuchni z gęsi (pieczeń, pierogi, kartacze, smalec oraz inne możliwości produkcyjne z gęsi np. pierze (poduszki)) – realizator KGW Gąski, warsztaty pieczenia sękacza – realizator/partner KGW Borki Wielkie, wspólna wymiana doświadczeń (grupa nieformalna, KGW Borki Wielkie) – realizator/partner KGW Gąski – przykłady dobrych praktyk. 2 DZIEŃ: warsztaty tłoczenia olejów (zakup niezbędnych produktów) – realizator/partner KGW Borki Wielkie, szkolenie z pisania projektów (wolontariusz ze wsi Borki Wielkie). Głównym celem projektu jest: nauka i integracja mieszkańców wsi Borki Wielkie z innymi jednostkami społecznymi, rozwijanie umiejętności kulinarnych w zakresie poznania nowych produktów z gęsi, rozwijanie umiejętności tworzenia sękaczy, tłoczenia olejów z nasion, poznanie historii kultury KGW Gąski, KGW Borki Wielkie, nawiązanie współpracy i partnerstw z innymi stowarzyszeniami i KGW, dzielenie się umiejętnościami z innymi poprzez organizację wspólnych warsztatów, odwiedzenie ciekawego miejsca w innym powiecie wsi Gąski (gm. Olecko) dające możliwość do inspiracji, pomysł na innowacyjne działania w naszej miejscowości.

Gratulujemy pomysłów i czekamy na efekty z realizacji przedsięwzięć.