Kolejne środki finansowe dla naszych Stowarzyszeń. 

W ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2023” trzy stowarzyszenia z Gminy Biskupiec otrzymały środki na realizację przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego.

Nasz Biskupiec otrzymał 4 700,00 zł na realizację zadania pt. „Edukacja ekologiczna dla najmłodszych”. Projekt będzie realizowany na terenie parku miejskiego w Biskupcu.  Zakłada organizację 4 eko warsztatów przyrodniczych dla grupy dzieci w wieku 6-15 lat, których celem jest m.in. uwrażliwienie na przyrodę, zachęcenie do ruchu na świeżym powietrzu, poszerzenie wiedzy przyrodniczej, nawiązanie pozytywnych relacji z przyrodą. Na pierwszym spotkaniu w czerwcu uczestnicy będą tworzyć eko jeża, na drugim (w lipcu) eko motyla, na trzecim (sierpień) eko biedronkę i na ostatnim we wrześniu eko pszczołę.

Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pt. „Warsztaty artystyczne”. W ramach zadania zaplanowano 3 warsztaty oraz spotkanie podsumowujące: warsztaty poznajmy okoliczną przyrodę, warsztaty malowania kubków/talerzyków, warsztaty malowania dachówek. Główne cele projektu to: realizacja zadania na rzecz dobra wspólnego i aktywizacja polskiej wsi, podniesienie ogólnej wiedzy w zakresie sztuki/malowania, rozwijanie zainteresowań, zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, zmniejszenie negatywnych skutków pandemii w życiu mieszkańców, dzięki spotkaniom warsztatowym, kultywowanie tradycji oraz przybliżenie dawnych metod malowania porcelany, zwiększenie atrakcyjności i rozwoju KGW Lipowo.

Koło Gospodyń wiejskich w Stanclewie również otrzymało środki w kwocie 5 800,00 zł na realizację zadania pt. „Piękne i kolorowe Stanclewo”. Projekt polega na organizacji warsztatów konstruktorskich i ogrodniczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ochrony bioróżnorodności w miejscowości Stanclewo. W ramach projektu zaplanowano organizację 4 warsztatów:

– “czysta przestrzeń” (15 osób, czas trwania warsztatów 3 godziny) – zajęcia będą polegały na uprzątnięciu i wyrównaniu terenu; wymierzeniu konstrukcji płotków celu przygotowania miejsc pod zamontowanie palików do ogrodzenia, wykopanie dołków zalanie betonu umieszczenie kotw metalowych,

– “konstruujemy bezpieczną przyjazna przestrzeń ” (35 osób, czas trwania warsztatów 4 godziny) – wykona panele ogrodzeniowe i furtkę z desek opalanych ogniem oraz siatki hodowlanej, obsadzi słupki ( również opalane) oraz zamontuje ogrodzenie i furtkę,

-“budujemy domki i poidełka dla ptaków i owadów” (około 30 osób, czas trwania warsztatów 3 godziny)- w ramach zajęć rodzice wraz z dziećmi wykonają 15 różnych domków dla owadów, 10 budek lęgowych dla ptaków i 3 poidełka.

– ” tworzymy klimat” (około 35 osób, czas trwania 4 godziny ), stworzenie ogrodu na 4 pory roku wzdłuż linii ogrodzenia,

Głównym celem projektu jest: zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej, stworzenie bezpiecznej, zacienionej infrastruktury ogrodowej w miejscowości Stanclewo, ochrona bioróżnorodności – wzrost populacji ptaków i owadów (budowa budek lęgowych dla ptaków i domków na owady), zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Stanclewo, podniesienie ogólnej wiedzy o bioróżnorodności, ekologii, konstrukcyjnej, ogrodniczej, rozwijanie zainteresowań, pobudzenie aspiracji rozwojowych, poprawa jakości życia mieszkańców, przyczyniająca się do budowy lokalnego kapitału społecznego.

Gratulujemy pomysłów i czekamy na efekty z realizacji przedsięwzięć.