Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym na terenie Gminy Biskupiec będą realizowane ciekawe inicjatywy.

Stowarzyszenie „Nasz Biskupiec” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Warsztaty string art” w kwocie 4 000,00 zł.

Celem projektu jest rozwój kulturalny/artystyczny, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności dzieci i młodzieży z terenu gminy Biskupiec.

String art to technika wyplatania przestrzennych obrazków, poprzez nawlekanie kolorowych nici między punktami, tworzącymi mniej lub bardziej abstrakcyjne wzory geometryczne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Tworzymy zagajnik brzozowy” w kwocie  4 500,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie zagajnika brzozowego, nasadzeniu krzewów, bylin, roślin miododajnych, ustawieniu ławeczek, stworzeniu i zawieszeniu budek dla ptaków i domków dla owadów z którego będą mogły korzystać całe rodziny. Poprzez realizację projektu stworzona zostanie przestrzeń i warunki do rozwoju integracji, rozbudzania zmysłów w miejscowości Borki Wielkie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Rozwój Wsi otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci z Czerwonki” w kwocie  3 000,00 zł.

Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania po okiem trenera. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Projekt polega na zorganizowaniu przez wolontariuszy zajęć sportowych dla 16 dzieci z Czerwonki. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt sportowy m.in.: znaczniki pola, pachołki mini, koła koordynacyjne, pachołki, piłki, worki na piłki oraz trener równowagi oraz odpowiedni strój: koszulki, spodenki, getry oraz znaczników piłkarskich/kamizelek odróżniających drużyny.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Warsztaty kulinarne” – smaki innych kultur w kwocie  3 500,00 zł.

Celem głównym zadania jest zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego innych krajów (kuchnia indyjska, tajska, marokańska). Uczestnicy warsztatów będą wykonywać m.in.: Indyjskie chlebki naan, Kurczaka Tikka Masala, Chlebki naan po tajsku, kurczaka smażonego z orzeszkami nerkowca po tajsku, sałatkę marokańską z oliwkami, zupę marokańską Harira.

Koło Gospodyń Wiejskich „Przystań Biesówko” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Malowane deski – kierunek Biesówko” w kwocie 4 000,00 zł.

Projekt polega na stworzeniu malowniczych deseczek z numeracją miejscowości Biesówko, tabliczkami informacyjnymi na zagospodarowywanym terenie po byłym wyrobisku (łąka kwietna). Zadanie realizowane dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców poprzez rozwój kulturalny/artystyczny, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz stworzenie przestrzeni wiejskiej.