Kolejne środki finansowe dla naszych Stowarzyszeń. 

4 nasze stowarzyszenia otrzymały wsparcie w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie 2024”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowie otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 500,00 zł na realizację zadania pt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów w okresie od czerwca do września wpływających na zdrowie i aktywność mieszkańców wsi Lipowo.

  1. Warsztaty z dietetykiem dla dzieci – w trakcie warsztatów dzieci poznają zasady zdrowego odżywania się. Poznają zagrożenia zdrowia z powodu wagi oraz szkodliwego wpływu cukrów na organizm.
  2. Warsztat dietetyczny dla dorosłych – w trakcie warsztatów dla dorosłych poznają zasady zdrowego odżywania się. Poznają przepisy oraz ugotują zdrowe potrawy. Będą mogli indywidualnie porozmawiać o swoich schorzeniach i problemach ze specjalistą.
  3. Warsztat pomiaru masy ciała dla dorosłych – uczestnicy będą mogli dokonać pomiarów ciała, obliczyć wiek metaboliczny. Poznają ocenę masy i składu ciała za pomocą specjalistycznego sprzętu i analizy specjalisty dietetycznego.
  4. Warsztaty kulinarne dla dzieci – wspólne przyrządzanie zdrowych posiłków.
  5. Warsztaty kulinarne dla dorosłych – wspólne przyrządzanie zdrowych posiłków.
  6. Warsztaty ruchowe dla dzieci – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci organizowane przed świetlica wiejską (gry zespołowe).
  7. Warsztaty ruchowe dla dorosłych – spacery z kijkami ukierunkowane w dużym stopniu na seniorów.

Głównymi celami zadania są: Promocja zdrowia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców, zapobieganie chorobom XXI w, rozbudzenie zainteresowania sportem wśród mieszkańców wsi, zapoznanie z zasadami zdrowego odżywania się, aktywizacja mieszkańców Lipowa.

Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pt. „Kreatywna wioska”.

Projekt polega na organizacji warsztatów artystycznych dla 40 mieszkańców wsi Borki Wielkie. Projekt ukierunkowany jest na warsztaty malowania deseczek drewnianych na potrzeby stworzenia kreatywnej numeracji porządkowej domów we wsi z ukazaniem elementów przyrodniczych polskiej wsi np. maki, chabry, słoneczniki. Planowane działania: organizacja 2 warsztatów artystycznych (stworzenia kreatywnej numeracji porządkowej domów ) prowadzonych przez lokalna artystkę, wraz z zapewnieniem niezbędnego materiału na warsztaty; zawieszanie stworzonych tabliczek na płotkach/bramach poszczególnych mieszkańcu, przy wsparciu 2 wolontariuszy.

Głównym celem projektu jest: realizacja zadania na rzecz dobra wspólnego i aktywizacji polskiej wsi, promocja wsi na terenie gminy Biskupiec, polepszenie informacyjne na terenie wsi w zakresie numeracji prorządowej budynków, skutkujące lepszą organizacją w terenie, podniesienia ogólnej wiedzy w zakresie sztuki/malowania, rozwijania zainteresowań, poprawa jakość życia mieszkańców, przyczyniająca się do budowy lokalnego kapitału społecznego, pogłębianie więzi z lokalną społecznością, integracja społeczności lokalnych dla dobra wspólnego.

Stowarzyszenie zwykłe „Nasz Biskupiec” otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 500,00 zł na realizację zadania pt. „Warsztaty pszczelarskie i serowarskie”.

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów dla dzieci (ok.30-50osób) oraz dorosłych (ok.30-50 osób) z gm. Biskupiec.

Plan warsztatów: warsztaty dla dzieci poznajemy ul – tematyka ramek (Mleczko pszczele, Propolis, Pszczoła Miodna – budowa, Robotnica, Matka pszczela, Truteń, Anatomia pszczoły miodnej, Morfologia pszczoły miodnej, Schemat zapylania roślin, Jaki miód wybrać?, Taniec pszczoły, Co jest w miodzie?, Pyłek pszczeli, Jedz więcej miodu, Wykorzystanie wosku pszczelego, Jak pomagać pszczołom?); warsztaty dla dzieci szlakiem nektaru – poznajemy rośliny miododajne w okolicy  – wyprawa do pobliskiego parku opowiedzeniu o wartościach roślinności, ich gatunkach, walorach estetycznych oraz celach na rzecz bioróżnorodności; warsztaty dla dzieci pszczelarsko-serowarskie – warsztaty praktyczne tworzenia serów a także pokaz miodów, pyłku pszczelego, pierzgi, łączenia produktów, tworzenie kefirów miodnych, degustacja stworzonych produktów; konkurs wiedzy dla najmłodszych, Quizy – podsumowanie cyklu warsztatów z dziećmi uwieńczone upominkami konkursowymi; warsztaty dla dorosłych pszczelarskie – warsztaty praktyczne omówienie zbioru miodów, właściwości, smaku, różnic, degustacji produktów pszczelich, pracy w pasiece itp; warsztaty dla dorosłych serowarskie – szkolenie serowarskie pozwoli uczestnikom zyskać wiedzę niezbędną do samodzielnego wytwarzania serów.

Celem projektu są: zapoznanie z życiem pszczół, poznanie pracy pszczelarza, poznanie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka, zrozumienie procesów zachodzących w czasie produkcji serów, uwrażliwienie na przyrodę, nawiązanie pozytywnych relacji z przyrodą, kształtowaniu wartości, motywacji, postaw pro ekologicznych, kultury ekologicznej i szacunku do przyrody.

Koło Gospodyń Wiejskich w Węgoju – Warmianki otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 200,00 zł na realizację zadania pt. „Bajki o Warmińskich Straszydłach”.

W ramach projektu: odbędą się warsztaty teatralne 20 spotkań, powstanie sztuka teatralna, zostaną zakupione produkty do charakteryzacji aktorów, zostanie zorganizowany konkurs na “Bajkę o Warmińskich Straszydłach”, z najlepszych bajek powstanie książka “Bajki o Warmińskich Straszydłach, książka zostanie opublikowana i wydrukowana.

Głównym celem projektu jest organizacja zajęć teatralnych w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy będą rozwijać swoje kompetencje społeczne, integrować się, rozwijać cechy swojej osobowości, przełamywać własne słabości, rozwijać komunikację i działalność na rzecz dobra wspólnego, oraz na rzecz poprawy samoorganizacji. Uczestnicy warsztatów przygotują sztukę teatralną o warmińskich straszydłach, którą wystawią przed publicznością lokalną oraz zorganizują konkurs na bajkę o warmińskich straszydłach, zwycięskie bajki zostaną spisane i wydrukowane w formie książki “Bajki Warmińskich Straszydeł”. Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki aktorskie, nauczą się improwizacji, tworzenia tekstów do scenariusza, odgrywania ról w rezultacie czego, powstaną bajki o warmińskich straszydłach. Celem projektu jest również aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktywne spędzanie czasu wolnego. Integracja społeczeństwa lokalnego.

Gratulujemy pomysłów i czekamy na efekty z realizacji przedsięwzięć.