Gmina Biskupiec zachęca do zgłaszania rodzin do uczestnictwa w programie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr