Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę Biskupiec wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, został zaakceptowany i podpisany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina. W najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłoniony zostanie wykonawca zamówienia, który będzie dostarczał sprzęt, a następnie przekaże go wnioskodawcom. Dopiero po dopełnieniu tych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu.
 logo cyfrowa gmina