Ewakuacja i przemieszczenie ludności cywilnej, czyli ćwiczenie “Mierzeja 23” odbyły się w Biskupcu.
W dniach 10-11 maja w Biskupcu przeprowadzone zostały ćwiczenia obronne „Mierzeja 23” pod kryptonimem „Dymer 2023”. “Mierzeja 23” – to epizod “Anakondy 23”, czyli największego tegorocznego ćwiczenia Sił Zbrojnych RP. Bierze w niej udział łącznie około 13 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich.
„Mierzeja 23” to ćwiczenia przygotowujące regionalne służby do przeciwdziałania kryzysowym sytuacjom oraz sprawdzające ich gotowość i współpracę. Uczniowie ze szkół z województwa podlaskiego zostali ewakuowani i konwojowani do naszego miasta.
Ćwiczenia miały na celu nabywanie przez osoby ćwiczące praktycznych umiejętności, doskonalenie współdziałania z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie ewakuacji ludności cywilnej, doskonalenie umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych komórek organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie, oraz jst, a także wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz jej współdziałanie ze służbami i strażami oraz wojskami w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Ćwiczenie pokazało, że nasze służby są dobrze przygotowane i doskonale wiedzą jak reagować na takie zagrożenia.