21 maja w Olsztynie odbędzie się V CHARYTATYWNA SZTAFETA INTEGRACYJNA „O CO BIEGA?”

Integracyjna Sztafeta „O CO BIEGA?” z założenia łączy w drużyny sportowców niepełnosprawnych i w pełni sprawnych. Najważniejsza jest dobra, wspólna zabawa i wzajemne wspieranie się w dążeniu do wspólnego celu. Przy okazji wydarzenia zaplanowana jest zbiórka funduszy, na dwa cele:

1. Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu – celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób posiadających problemy w poruszaniu się poprzez opracowanie standardu działania „Symulatora Mieszkaniowego” oraz wytycznych dla ergoterapeuty. Stowarzyszenie wspiera bardzo dużo osób z problemami w poruszaniu się (np. z niepełnosprawnością sprzężoną) i częstym problemem jest sytuacja, w której osoba nie wierzy we własne możliwości i jest niesamodzielna przy podstawowych czynnościach życia codziennego (mycie się, toaleta) ze względu na brak odpowiednio przygotowanej przestrzeni prywatnej lub niewłaściwe dostosowanie pomieszczeń do jej potrzeb.

2. Wypoczynku letniego oraz rehabilitacji zawodników Olimpiad Specjalnych z regionu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie.

Bieg oraz wydarzenia towarzyszące odbędą się 21 maja (sobota) w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel przy ulicy Kapitańskiej w Olsztynie. Pięcioosobowe drużyny pokonają trasę o łącznej długości 7 777 metrów, podzieloną na 5 pętli o długości około 1 555 metrów każda. Bieg ma charakter zabawy zatem warto pomyśleć o przebraniu dla całej waszej 5-cio osobowej drużyny. W tym roku obowiązują stroje w tematyce SKRZYDLATA WOLNOŚĆ.

Zapisy:
Rejestracji dokonuje każdy członek sztafety wpisując tą samą nazwę Drużyny. Sztafety same decydują o składzie osobowym i kolejności startu poszczególnych biegaczy.

Opłata startowa:
Istotą Sztafety jest integracja społeczna niepełnosprawnych sportowców startujących w Olimpiadach Specjalnych, a także wszystkich osób niepełnosprawnych uprawiających sport.

Harmonogram imprezy:
Sobota 21 maja 2022 r.
09:30 – 11:30 Praca Biura Zawodów (odbiór pakietów oraz zapisy)
11:00 Przywitanie uczestników i kibiców oraz licytacje na cel charytatywny
11:40 Wspólna rozgrzewka z piłkarzami Stomilu Olsztyn
12:00 Start Biegu Głównego
13:30 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
od 13:30 Aktywności towarzyszące

plakat sztafety charytatywnej o co biega