Do 30 czerwca każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do składania deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele lub zarządcy budynku posiadającego źródła ciepła lub spalania paliw do 1MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp. Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która ma być wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. W przypadku domów już istniejących, które posiadają źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli jest to nowo powstały obiekt i źródło ciepła uruchomione zostanie po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć w wybrany sposób:
– w formie elektronicznej na stronie www.zone.gunb.gov.pl (aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny),

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Biskupcu (Biuro Obsługi Interesanta, pok. 10),

– listownie na adres Urzędu Miejskiego w Biskupcu (al. Niepodległości 2, 11–300 Biskupiec).

Do pobrania:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne [TUTAJ]

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne [TUTAJ]

Informator dla właścicieli i zarządców budynków [TUTAJ]