Burmistrz Biskupca ogłasza konsultacje dotyczące „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Biskupiec w 2021 roku”.
Burmistrz zaprasza do składania pisemnych opinii dot. programu współpracy – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Biskupiec lub dla jej mieszkańców.

Pisemne opinie można składać od dnia 19.11.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. w formie papierowej na przygotowanym formularzu do skrzynki przed budynkiem Urzędu Miejskiego, bądź przesłać na adres pocztowy lub na adres skrzynki elektronicznej: kosakowska.daria@biskupiec.pl

Na kopercie bądź w tytule e-mail należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2021”.

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela: Zastępca Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Biskupcu tel. 89 715 01 20.