13 października w BDK odbędzie się Gala Biskupieckich Talentów. 

Po kilkuletniej przerwie ponownie zapraszamy serdecznie na Galę Biskupieckich Talentów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, o godz. 17. w Biskupieckim Domu Kultury. W programie zaplanowano: wręczenie nagród Burmistrza pracownikom oświaty, wręczenie stypendiów artystycznych, występy artystyczne uczniów oraz słodki poczęstunek. Stypendium, w wysokości 300 zł miesięcznie zostanie przyznane maksymalnie pięciu najlepszym osobom, które w roku szkolnym 2021–2022 odniosły sukcesy w dziedzinie artystycznej. Każda z nich będzie otrzymywała wsparcie od gminy przez okres 12 miesięcy. Zgłoszenia mogły dokonać osoby, które spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) otrzymały wyróżnienia i nagrody przyznane przez właściwego ministra,
2) są zdobywcami pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursach i przeglądach ponad wojewódzkich (w których brali udział przedstawiciele min. 4 województw) i/lub ogólnopolskich,
3) są zdobywcami pierwszego miejsca w konkursach i przeglądach wojewódzkich (w których brali udział przedstawiciele min. 5 powiatów),
4) lub zostały wytypowane spośród uczniów odnoszących wybitne osiągnięcia artystyczne przez Dyrektora danej szkoły.

Wnioski o udzielenie Stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia artystyczne składali Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Dyrektor szkoły mógł dokonać zgłoszenia nie więcej niż dwóch swoich uczniów.

Komu w tym roku przyzna stypendium Burmistrz Biskupca? Przekonajcie się sami 13 października! Zapraszamy!

plakat gala talentów