Sukcesy 2021 przyznane. 4 marca wręczono je na specjalnej gali.

Już 24 raz mieszkańcy miasta i gminy, którzy w szczególny sposób reprezentują swoje środowisko otrzymali statuetki przyznawane zgodnie z regulaminem w różnych kategoriach: nauka, kultura, promocja i krajobraz pełen możliwości. Gala Sukcesy 2021 była podsumowaniem ich działań i osiągnięć w minionym roku. Łącznie do Urzędu Miejskiego w Biskupcu wpłynęło 47 zgłoszeń, nad którymi pochyliła się specjalnie powołana kapituła. Jej zadaniem było rozpatrzenie zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem, a następnie dokonanie wyboru najlepszych. Z tym niełatwym zadaniem zmagali się: Jadwiga Duszkiewicz – Honorowy Obywatel Gminy Biskupiec, przedsiębiorca, prezes zarządu Biskupieckiego Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców, Przewodnicząca Rady Przedsiebiorców przy Burmistrzu Biskupca, Wojciech Hubacz – dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu oraz przewodnicząca Magdalena Karpińska – Sekretarz Gminy.

Laureatami tegorocznej edycji gali w kategorii nauka zostali: Bartosz Łakomy, Kornelia Trapszo oraz Amelia Pawłowska. W kategorii kultura nagrody otrzymali: Złoty Sukces Węgojska Kapela, Srebrny Sukces Ryszard Borzymowski oraz Brązowy Sukces Alicja Cygarowska. Zwycięzcami kategorii promocja zostali: Złoty Sukces Bogumiła Bogucka, Srebrny Sukces Bogumiła Pstrągowska i Sołectwo Kobułty, Brązowy Sukces OSP Biskupiec i Marek Pietras. Natomiast nagrody w kategorii krajobraz pełen możliwości otrzymali: Złoty Sukces Sołectwo Biesowo, Srebrny Sukces Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Brązowy Sukces Ewa i Kamil Węglewscy Market Budowalny „Mrówka”.
W czasie gali wręczono także specjalną statuetkę w kategorii „Osobowość Roku”, przewidzianą dla osób, które wyróżniają się swoimi działaniami i w szczególny sposób przyczyniają do promocji miasta i gminy Biskupiec. Otrzymał ją za całokształt pracy oraz działania na rzecz lokalnej społeczności Janusz Radziszewski – Radny Powiatowy, Sołtys Sołectwa Biesowo, pomysłodawca i organizator Uczty Pierogowej w Biesowie, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Biskupcu, społecznik i wieloletni działacz.
Tego dnia wręczone zostały także stypendia naukowe. Zgodnie z lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży najlepsi uczniowie mają otrzymywać stypendium w wysokości 300 zł, które będzie wypłacane przez 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Biskupca za wybitne osiągnięcia w nauce jest uzyskanie na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięciu ocen celujących oraz posiadanie udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu co najmniej wojewódzkim/okręgowym, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych. W komisji oceniającej wnioski, a wpłynęło ich 10, zasiedli: Elżbieta Łupińska – Z-ca Kierownika Referatu Oswiaty, Aleksandra Turzykowska – pracownik Urzędu Miejskiego w Biskupcu oraz przewodnicząca Małgorzata Żokowska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mazurka Dąbrowskiego w Czerwonce. Stypendia naukowe otrzymali: Bartosz Łakomy, Kornelia Trapszo, Amelia Pawłowska, Alicja Cygarowska.
Laureaci tegorocznej gali nie kryli zaskoczenia i wzruszenia, a przede wszystkim wdzięczności za wsparcie i docenienie ich osiągnięć i działań. 24 Biskupiecką Galę Sukcesy rozweselił i ubarwił gość specjalny Piotr Denisiuk – iluzjonista, finalista Mam Talent. Jego występ spotkał się wśród widzów z wielkim uznaniem i zainteresowaniem. Podczas biskupieckich sukcesów nie zabrakło gestów solidarności i jedności z Ukrainą. Już na wstępie Burmistrz Biskupca uczcił pamięć poległych w wojnie minutą ciszy. Zaproszeni goście – Paweł Papke Poseł na Sejm RP oraz Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego także podkreślali w swoich wypowiedziach jak istotna i potrzebna jest nasza pomoc oraz wsparcie na rzecz mieszkańców Ukrainy.

Autorką statuetek wręczanych na Gali Sukcesy 2021 była lokalna artystka Ewa Różańska-Turonek.

Kolejna edycja gali już za rok, tym razem jeszcze bardziej wyjątkowa gdyż jubileuszowa 25.

Kategoria NAUKA

ZŁOTY SUKCES 2021
Bartosz Łakomy absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu wraz Panem Andrzejem Szczotką
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki w roku szkolnym 2020/2021
Kornelia Trapszo absolwentka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu wraz Panią Hanną Olewiecką
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii w roku szkolnym 2020/2021
Amelia Pawłowska absolwentka Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu wraz z Panią Małgorzatą Jeziorek
Laureatka Konkursu Przedmiotowego z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko- mazurskiego

Kategoria KULTURA

WYRÓŻNIENIA:
Amelia Pawłowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu wraz z Panią Grażyną Wojczuk
Laureatka X edycji Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego
Grupa VI z Przedszkola Samorządowego nr 5 „Piątka” wraz z Panią Bożeną Hekman
I miejsce w kategorii Przedszkole 6-latki w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty „Moja Ojczyzna, moja Polska – Niepodległa 2021”
Anna Popławska ze Szkoły Podstawowej im. Flagi Polski w Kobułtach wraz Panią Agnieszką Popławską
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej –„ Bezpieczna droga z SKO”
III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „ Szlakiem Mikołaja Kopernika”
Edyta Grzybowska z „Warmińskiej Kuźni”
III miejsce w XXVIII Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 20.06.2021 Łomża, Nowogród
Węgojska Strużka
Borzymowska Lucyna, Chodup Marzena, Chorążewicz Marzena, Deptuła Małgorzata, Gańko Piotr, Jaśkiewicz Kamila, Jagiełło Wiktoria, Kacperska Teresa, Kierzkowska Dominika, Komsta Hanna, Komsta – Żebrowska Marta, Kopcińska Ewa, Kopcińska Bożena, Kowalczyk Jadwiga, Koza Wanda, Mierzejewska Teresa, Olenkowicz Dominika, Sieruta Olga, Sobczuk Maja, Szewczak Agata, Zastawny Andrzej, Żabiński Wincenty
I miejsce w Przeglądzie zespołów ludowych „ Festiwal Kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” 12 IX w Gietrzwałdzie, w kategorii piosenka ludowa

BRĄZOWY SUKCES 2021: Alicja Cygarowska z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Biskupcu wraz z Panią Grażyną Wojczuk
Laureatka X edycji Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w kategorii trio gitarowe

SREBRNY SUKCES 2021: Ryszard Borzymowski z „Warmińskiej Kuźni”
I miejsce w XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Kapel I Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach
II miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka

ZŁOTY SUKCES 2021: Węgojska Kapela
Piotr Gańko, Teresa Kacperska, Andrzej Zastawny, Kamila Jaśkiewicz
Węgojska Kapela zwyciężyła w kategorii kapel w Przeglądzie Zespołów, Kapel i Solistów z województwa warmińsko-mazurskiego na 44. Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie i zgodnie z załączonym protokołem jury, została wytypowana na 56. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2022 r., gdzie będzie reprezentowała województwo warmińsko-mazurskie.

Kategoria PROMOCJA
WYRÓŻNIENIA:
Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Warmińska Kuźnia”
I miejsce Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty w Myszyńcu
III miejsce Rozoski Przegląd Muzyki Ludowej Pogranicza Mazursko-Kurpiowskiego
I miejsce Konkurs ” Jawor u źródeł kultury” Radio Olsztyn-etap regionalny
Nagroda Specjalna „Jawor u źródeł kultury” Radio Kielce etap ogólnokrajowy
Wyróżnienie w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kurpiowskich Łomża, Nowogród
Wyróżnienie na 44 Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie

Pani Wiktoria Jagiełło
Jako jedna z depozytariuszek przyczyniła się do wpisu umiejętności wytwarzania czepca warmińskiego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w 2021 roku. Wykorzystuje motywy czepcowe do sztuki użytkowej – haftuje chusty dla zespołów warmińskich, torby. Wspólnie z córką ściegiem „czepcowym” wyhaftowały sztandar dla szkoły w Węgoju. Pani Wiktoria w 2021 roku prowadziła w ramach projektu mikrodotacji Inicjatyw Obywatelskich „Warmia i Mazury Lokalnie 5” warsztaty z haftu i tworzenia czepca warmińskiego. W ten sposób technika haftu oraz tworzenie czepca warmińskiego zostały przekazane osobom dorosłym, jak i młodemu pokoleniu.

Chór Innamorati i ks. Krzysztof Jeżowski
Chór działający przy CKTiS w Biskupcu przy współpracy z ks. Krzysztofem nagrali płytę z najpiękniejszymi polskimi pieśniami religijnymi pt. „Innamorati Ty tylko mnie poprowadź”.

BRĄZOWY SUKCES 2021: Marek Pietras
Pan Marek był pomysłodawcą i współtwórcą niezwykłej wystawy upamiętniającej 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju, którą przygotowano w 2021 r. w Galerii Ziemi Biskupieckiej. To dzięki jego zaangażowaniu, wiedzy i wielkiej pasji do historii naszych ziem, udało się zebrać materiały, eksponaty, artykuły i fakty dotyczące Biskupca z minionych lat. Wystawa była dostępna bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców. Odwiedzała ją również młodzież w ramach zajęć historii. Pan Marek kilkakrotnie sam oprowadzał odwiedzających po wystawie. Włączył się ponadto w tworzenie biuletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Biskupcu tworząc kącik czytelniczy, w którym umieszczane są jego autorskie teksty, na temat ciekawych książek i publikacji historycznych. Marek Pietras jest aktywny w życiu społecznym, kulturalnym i artystycznym naszej gminy.

BRĄZOWY SUKCES 2021: OSP Biskupiec
Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupcu została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Określona liczba doskonale wyszkolonych druhów, odpowiednie wyposażenie sprzętowe, skuteczny system powiadamiania i alarmowania i oczywiście stała gotowość do podejmowania działań ratowniczych – to wymagania jakie musieli spełnić, aby mogli zostać włączeni do KSRG. Krajowy System stanowi fundament ratowniczy kraju. Znalezienie się w strukturach KSRG to prestiżowe wydarzenie. Strażacy ochotnicy z biskupieckiej jednostki aktywnie brali udział w akcji zachęcającej do szczepień, organizowali mobilne punkty szczepień, a także dowozy osób na sczepienia. Strażacy pozyskują także fundusze zewnętrzne na rozwój swojej działalności.

SREBRNY SUKCES 2021: Sołectwo Kobułty, Elżbieta Kostka Radna Rady Miejskiej w Biskupcu, Mieszkańcy Kobułt
W wieży kościoła ewangelickiego w Kobułtach otwarto nową atrakcję turystyczną gminy Biskupiec. Miejsce to od lat przykuwało uwagę mieszkańców i turystów. Pomysłodawczynią wystawy była Pani Elżbieta Kostka, która przy zaangażowaniu mieszkańców sołectwa zgromadziła w wieży prawdziwe historyczne perełki. Można tam zobaczyć archiwum wspomnień przodków zamieszkujących Kobułty: rekwizyty, pamiątki, odznaki, stroje oraz inne ciekawe eksponaty z przeszłości. Wystawa cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców gminy jak i turystów.

SREBRNY SUKCES 2021: Bogumiła Pstrągowska
Pani Bogumiła ma w sobie ogromne pokłady chęci do działania, potrafi również zmotywować swoich mieszkańców do realizacji wspólnych celów. Od wielu lat bardzo angażuje się w rozwój miejscowości poprzez szereg innowacyjnych działań i inwestycji. Za te wszystkie działania Pani Bogumiła znalazła się wśród wyróżnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako jedna z najlepszych sołtysów województwa. Dzięki jej staraniom Borki Wielkie to jedno z najaktywniejszych sołectw w gminie. To właśnie za sprawą Pani Bogumiły w Borkach Wielkich pieką się pyszne sękacze. Ponadto Panie z Borek Wielkich, po zakupie olejarki, słyną już w całej okolicy z ekologicznej produkcji pysznych i zdrowych olejów. Aktywne pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy zewnętrznych, zaowocowało nagrodą dla sołectwa – 3 miejsce w konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

ZŁOTY SUKCES 2021: Bogumiła Bogucka
Pani Bogumiła Bogucka jest skarbnicą wiedzy o Biskupcu i jego mieszkańcach . W 2005 roku ukazał się jej przewodnik po mieście i jego okolicach. W roku 2018 Pani Bogusia wydała książkę „Mój Biskupiec”, w roku 2021 ukazała się jej kolejna publikacja pt. „Nasz Biskupiec”, która jest doskonałym uzupełnieniem poprzedniej książki. Autorka zebrała w niej swoje wspomnienia, ale też wiele kolejnych ciekawych nazwisk, osobowości, wydarzeń, ciekawostek z życia miasta. Na stronach najnowszej publikacji uwiecznionych zostało ponad dwa tysiące nazwisk związanych z Biskupcem. Publikacje wydane przez Panią Bogumiłę, jej dbałość o pamięć i historię miasta oraz regionu sprawiają, że jest to prawdziwa skarbnica wiedzy, zarówno dla obecnych jak i przyszłych pokoleń.

Kategoria KRAJOBRAZ PEŁEN MOŻLIWOŚCI

WYRÓŻNIENIA
Komisariat Policji w Biskupcu
Komisariat Policji w Biskupcu w ramach działań prewencyjnych otworzył specjalny pokój zabaw i nauki dla najmłodszych – pokój małego policjanta. W pokoju znajduje się makieta do zdjęć, zestaw technika kryminalistyki służący np. do pobierania odcisków palców/linii papilarnych, literatura dot. zawodu policjanta, zagadki, alkogogle, radiostacja, maszyna do pisania, lustro weneckie. Na placu za budynkiem Komisariatu stanął także smerf-policjant. Ponadto powstało miejsce do nauki poruszania się w ruchu drogowym. Zakupiono samochód policyjny na akumulator służący właśnie do wspomnianej edukacji. Namalowane zostały także pasy dla pieszych i postawiono oznakowanie pionowe jezdni.

Sołectwo Rudziska
Sołectwo Rudziska otrzymało wyróżnienie w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. W tym konkursie liczy się przede wszystkim największy postęp i ilość włożonej pracy w upiększanie. Mieszkańcy Rudzisk zmieniali swoje otoczenie poprawiając stan ekologiczny i estetyczny wsi. Szczególną uwagę tej miejscowości zwraca oryginalnie przystrojony przystanek autobusowy.
O niezwykłym przystanku w Rudziskach mówiono już niejednokrotnie w telewizji i radiu.

BRĄZOWY SUKCES 2021: Ewa i Kamil Węglewscy Market Budowlany „Mrówka”
Lokalni przedsiębiorcy są ważną siłą rozwoju społeczno–gospodarczego Gminy Biskupiec. Wśród tych osób są Państwo Węglewscy, dzięki którym w Biskupcu powstał sieciowy market budowalny Mrówka o powierzchni ponad 2 tys. metrów. Inwestycja ta znacząco przyczyniła się do poprawy walorów estetycznych tego terenu, ułatwiła także dostęp mieszkańcom Gminy Biskupiec do szerokiego asortymentu. Działalność wpisuje się w charakter okolicznych terenów.

SREBRNY SUKCES 2021: Szpital Powiatowy im. J. Mikulicza w Biskupcu
Szpital Powiatowy w Biskupcu od lat znajduje się w gronie najlepszych szpitali w Polsce. Notowany jest w rankingu 100 szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych publikowanym co roku w ramach konkursu „Bezpieczny Szpital” organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W biskupieckim szpitalu zakończono projekt „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu”, dzięki któremu powstały trzy nowoczesne sale operacyjne, centralna sterylizatornia oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W maju uruchomiono możliwość badania przesiewowego noworodków w kierunku Rdzeniowego Zaniku Mięśni. Od września w budynku szpitala uruchomiono poradnię ginekologiczną oraz tomografię w wariancie ambulatoryjnym.

ZŁOTY SUKCES 2021: Sołectwo Biesowo
Janusz Radziszewski, Paweł Teszner, Mariusz Kwiatkowski, Michał Purpurowicz, Grzegorz Kwiatkowski, Katarzyna Piórkowska, Aneta Benecka, Marcin Bernacki, Igor Kwiatkowski, Alina Radziszewska
Mieszkańcy wykonali prace, które wpłynęły na estetykę Biesowa oraz przyczyniły się do zajęcie I miejsca w konkursie wojewódzkim: „Czysta i piękna Zagroda- Estetyczna Wieś – 2021 rok”. Zagospodarowali tereny zielone, nasadzili drzewa i rośliny ozdobne, zagospodarowali teren przy rzece Biesówce z przeznaczeniem na miejsce odpoczynku dla przejeżdżających rowerzystów, wyremontowali most na rzece, wybudowali boisko do badmintona, wyremontowali boisko do bul francuskich, zrobili renowację rzeźb i tablic informacyjnych, wyremontowali wiaty przystankowe, dokonali renowacji sceny na placu rekreacyjnym, wyposażyli miejsca odpoczynku i rekreacji w nowe ławki, wykonali drewniane stojaki na rowery.

„OSOBOWOŚĆ ROKU” Janusz Radziszewski
Pan Janusz jest Radnym Powiatowym, Sołtysem Biesowa, Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, społecznikiem i działaczem. Po raz pierwszy sołtysem został w 1999 roku, następnie po siedmioletniej przerwie ponownie objął tę funkcję. To również laureat wielu ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów na najlepszego sołtysa. Po 14 latach Biesowo ponownie wygrało prestiżowy konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”. Było to trzecie zwycięstwo sołectwa w konkursie wojewódzkim. Po raz pierwszy w historii konkursu zdarzyło się, aby dana miejscowość wygrała trzy razy! Pan Janusz jest również głównym organizatorem Warmińskiej Uczty Pierogowej w Biesowie, która w tym roku będzie obchodzić jubileusz 15-lecia. Będąc radnym powiatowym, dzięki swoim staraniom doprowadził do realizacji remontu drogi gminnej. Pan Janusz jest również miłośnikiem sportu i organizatorem cyklicznych turniejów piłki nożnej dla dzieci w Biesowie.