Nasze miasto na pierwszym miejscu w województwie w rankingu „Wydatki na ochronę powietrza i klimatu.”

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking Profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na wydatki na ochronę powietrza i klimatu w latach 2018-2021. Biskupiec zajął 1 miejsce w województwie, 9 w kraju! Ta wysoka pozycja w rankingu, to wynik szeregu działań. Nasze miasto w ostatnich latach najwięcej środków na ochronę powietrza wydatkowało m.in. na:

-termomodernizację, która dotyczyła 12 budynków użyteczności publicznej – w tym wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gm. Biskupiec. Za kwotę ponad 26 mln zł przy dofinansowaniu 13 mln udało się zredukować nie tylko bieżące koszty utrzymania, ale przede wszystkim dzięki wykorzystaniu OZE w budynkach użyteczności publicznej, zmniejszono emisję CO2 do atmosfery.

-program gminny – dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynkach wspólnot na terenie Gminy Biskupiec. We wspomnianych latach wymieniono łącznie 177 źródeł ciepła, łączna wartość środków pochodzących z budżetu gminy na ten cel to ponad 720 tysięcy zł.

-program gminny – dofinansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupiec. We wspomnianych latach wybudowano łącznie 34 przydomowe oczyszczalnie o łącznej wartość środków pochodzących z budżetu na ten cel w wysokości 100 tysięcy zł.

W 2018 roku za prawie 2 mln zł dofinansowania, Gmina Biskupiec wybudowała sieć kanalizacyjną i wodociągową. W 2019 r. budowa kanalizacji wyniosła ponad 68 tysięcy zł, a w 2020 r. na ten cel przeznaczono ponad 150 tysięcy zł. W 2021 r. wybudowano sieci wodno-kanalizacyjne z dofinansowaniem rządowym na kwotę przekraczającą 1 mln zł.  W ramach swojego budżetu, Gmina Biskupiec zakupiła mobilne urządzenie służące do pomiaru zanieczyszczenia, za pomocą którego przeprowadzane są kontrole jakości powietrza w mieście i gminie. Dzięki licznym zamontowanym sensorom wyposażonym w najnowocześniejsze czujniki, urządzenie to jest w stanie wykryć wiele rodzajów zanieczyszczeń. Pomiary zanieczyszczeń powietrza, w szczególności w rejonach ścisłej zabudowy jednorodzinnej, pozwalają nam wykryć m.in. w których domostwach mieszkańcy palą w piecach nieodpowiednim opałem, np. plastikami. Ponadto stan jakości powietrza w Biskupcu jest monitorowany czujnikami, zainstalowanymi w różnych częściach miasta. Detektory Systemu Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza pokazują stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu dwóch frakcji: 2,5 i 10 mikrogramów na 1 metr sześcienny powietrza (PM2,5 i PM10). Od 2021 roku w naszej gminie działa także biskupiecki publiczny transport zbiorowy. Dzięki niemu nie tylko poprawiła się komunikacja po terenie całej gminy, ale również przełożyło się to na ilość wydzielanych spalin i zmniejszenie ruchu kołowego w mieście. Wg danych, obecnie miesięcznie sprzedajemy ok. 33 tysięcy różnych biletów.

Jeżeli macie Państwo ochotę zapoznać się z pełną listą rankingu, zapraszamy Państwa na stronę – https://wspolnota.org.pl/…/Nr_24-2022_Ochrona_powietrza…