Trwają zapisy na kolejne biegi w ramach Grand Prix Biskupca 2023.

Tegoroczne Grand Prix Biskupca rozpoczęło się już w lutym biegiem Morsa! W okresie letnim zaplanowano trzy biegi: poranny, południowy i nocny na różnych dystansach od 5 do 6 km.

Terminy i miejsce:

  • 25 czerwca, godz. 9, Bieg Poranny start i meta wyspa jez. Kraksy – dystans ok. 5 km
  • 23 lipca, godz. 12, Bieg Południowy start i meta Egger Stadion Miejski im. Andrzeja Biedrzyckiego – dystans ok. 5 km
  • 18 sierpnia, godz. 20, Bieg Nocny start i meta wyspa na jez. Kraks – dystans ok. 6 km

Sposób przeprowadzenia zawodów:

  • łącznie odbędą się cztery biegi liczone do klasyfikacji generalnej (26.02, 25.06, 23.07, 18.08)
  • warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest udział w co najmniej dwóch biegach cyklu, punkty w klasyfikacji generalnej sumują się
  • zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik z największą liczbą zdobytych punktów w czterech biegach wg klucza: 1 miejsce liczba startujących + 1 pkt, 2 miejsce – liczba startujących – 1 pkt, 3 miejsce – liczba startujących – 2 pkt, itd.
  • w przypadku, kiedy dwóch  lub więcej zawodników zdobędzie tę samą liczbę punktów o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje wynik Biegu Nocnego

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale. W klasyfikacji generalnej w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn za miejsca 1 – 3: puchary i nagrody finansowe w wysokości: 1 miejsce – 700 zł, 2 miejsce – 500 zł, 3 miejsce – 400 zł, 4 miejsce – 300 zł, 5 miejsca – 200 zł, 6 miejsce – 100 zł.

Zapisy na stronie: www.superczas.pl