Bezpłatny Transport Publiczny dla uchodźców z Ukrainy.
Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granice naszego państwa po 24 lutym i przebywa na terenie Gminy Biskupiec może korzystać z darmowych przejazdów Biskupieckim Publicznym Transportem Zbiorowym. Aby skorzystać z bezpłatnej opcji komunikacji należy udać się do Urzędu Miejskiego w Biskupcu, Referat Oświaty – II piętro, pokój 27- i okazać:
  • potwierdzenie przekroczenia granicy w w/w terminie
  • aktualny adres pobytu.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 89 715 01 71.