Biskupieckie instytucje włączają się we wsparcie skierowane do osób, które uciekają przed rosyjską agresją. Poniżej znajduje się oferta wsparcia dla przebywających na terenie gminy Biskupiec. Wszelkie formy wsparcia dla uchodźców z Ukrainy są całkowicie bezpłatne.

Ponadto planowane są inne działania, o których informować będziemy na bieżąco.
Szczegóły dostępne na stronie www.biskupiec.pl, zakładka Pomagamy Ukrainie oraz Facebooku Biskupiec – Krajobraz Pełen Możliwości, w nw. placówkach oraz pod nr telefonów 89 715 01 31 lub 534 788 834.

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu, bazując na swoim zapleczu oraz możliwościach kadrowych, w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy, może zapewnić nw. darmowe:

 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia ceramiczne
 • zajęcia taneczne hip hop
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia w pracowni modelarskiej
 • zajęcia taneczne „poping”
 • zajęcie piłkarskie w Biskupieckim Klubie Sportowym „Tęcza”
 • zajęcia dla najmłodszych Akademia Malucha
 • fitness dla kobiet
 • zajęcia relaksacyjne (joga) dla kobiet – Żaneta Hołownia
 • zajęcia relaksacyjne dla kobiet – Anna Siekierska
 • bezpłatne wejścia na wydarzenia organizowane przez CKTiS
 • zajęcia w świetlicach wiejskich
 • seanse kinowe
 • zajęcia sportowe na Orlikach z animatorami
 • zajęcia w szkółce kolarskiej dla dzieci w wieku 11-14 lat
 • ewentualne udostępnianie sal, obiektów na innego rodzaju spotkania, zajęcia, wydarzenia

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego 89 7152695 lub do placówki BDK przy ul. Matejki 5 w Biskupcu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu mając na względzie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i w miarę możliwości przygotowanie do życia w nowych warunkach obywateli ukraińskich, przedstawia proponowane działania pomocowe:

1.Punkt informacyjno – doradczy- czynny 2 razy w tygodniu, w tym 1 dzień w godzinach przedpołudniowych (2 godz.), 1 dzień w godzinach popołudniowych (2 godz.) w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej.
W punkcie dyżury pełnić będą pracownicy MOPS, w tym pracownicy socjalni, pracownicy sekcji świadczeń, ośrodka wsparcia, klubu integracji społecznej.
Świadczone usługi obejmowałby:

 • przekazanie informacji i pomoc w uzupełnieniu dokumentów związanych z pobytem
  (we współpracy, kontakcie z UM w Biskupcu), możliwość towarzyszenia (do UM) osobom potrzebującym takiego wsparcia;
 • przekazanie informacji i pomoc w uzupełnieniu dokumentów o świadczenia pomocowe, ustalenie osoby (pracownika w zależności od potrzeb klienta)
  do bezpośredniego kontaktu z MOPS;
 • przekazywaniu informacji na temat możliwości podjęcia zatrudnienia (we współpracy z PUP w Biskupcu), sprawdzeniu ofert pracy, pomoc przy kontakcie
  z pracodawcą, umożliwienie kontaktu telefonicznego oraz mailowego (aplikowanie
  o pracę online), pomoc przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.
 • wsparcie rodziców w sferze opiekuńczo – wychowawczej. Udzielanie informacji dotyczących placówek oświatowych w gminie, możliwości wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz placówek medycznych, świetlic dla dzieci oraz miejsc kulturalno – oświatowych.

2. Umożliwienie stworzenia grupy samopomocowej (1 raz w tygodniu w godzinach odpowiadających klientom), możliwość stałych spotkań w godzinach odpowiadających klientom. Umożliwienie spotkań, rozmów we własnym gronie, dzielenie się informacjami, wzajemne wsparcie. Możliwość spotkań z psychologiem, dzielnicowymi, terapeutami, radcą prawnym. Organizacja spacerów po Biskupcu w celu zapoznania z umiejscowieniem instytucji, sklepów, miejsc rekreacyjnych w celu ułatwienia funkcjonowania, przemieszczania się po terenie miasta. Zajęcia służące poznaniu języka polskiego – podstawowe słowa, zwroty.

3. W ramach zajęć grup profilaktyczno – edukacyjnych oferujemy zajęcia integracyjne, sportowe i edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym prowadzonym przez wychowawcę z wykształceniem pedagogicznym. Dzieci w godzinach zajęć mają zapewniony poczęstunek w formie podwieczorku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na bazie świetlic wiejskich oraz na bazie świetlicy szkolnej:

 • Stryjewo – świetlica wiejska, wtorki i czwartki w godzinach od 16.00-19.00
 • Borki Wielkie – świetlica wiejska, wtorki i czwartki w godzinach od 15.00-18.00
 • Kobułty – świetlica wiejska, poniedziałki i środy w godzinach 16.30–19.30
 • Czerwonka – świetlica przy Szkole Podstawowej w Czerwonce, poniedziałki i środy w godzinach 13.30-16.30

4. Na bazie Ośrodka Wsparcia al. Niepodległości 4 można uzyskać wsparcie psychologiczne w każdy wtorek w godzinach od 9.00 – 15.00 oraz prawne również w każdy wtorek od 16.00 do 19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (89 715 26 62).

Szczegóły dostępne pod nr tel. 897152513 lub w placówce al. Niepodległości 3.

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00 spotkania uchodźców ukraińskich podczas których:

 • dzieci będą mogły wspólnie pobawić się, wziąć udział w zorganizowanych zabawach plastycznych, ruchowych, grach planszowych.
 • będą wyświetlane na dużym ekranie ukraińskie bajki dla dzieci,
 • chętne ukraińskie mamy będą czytały dzieciom e-booki.
 • dorośli będą mieli okazję poznać się, porozmawiać w swoim języku, wypić wspólnie kawę
 • przewidziano słodki poczęstunek

Będzie to również miejsce przyjazne dla młodzieży, która również może integrować się w murach biblioteki.
Codziennie w godzinach pracy biblioteki jest dostępny bezpłatny Internet. Istnieje możliwość skanowania, drukowania i wysyłania plików przez Internet.
Szczegóły dostępne w placówce przy al. Niepodległości 3 (budynek MOPS) tel. 897152111.

Державні установи міста Біскупець долучаються до підтримки людей, які рятуються від російської агресії.  Нижче наведені пропозиції підтримки для людей, які проживають у гміні (районі та місті) Біскупець.  Усі форми підтримки біженців з України абсолютно безкоштовні.

Крім того, заплановані інші заходи, про які ми будемо інформувати вас на регулярній основі.

Деталі доступні на сайті https://biskupiec.pl/blog/category/pomagamy-ukrainie/ та у FB https://www.facebook.com/Biskupiec-Krajobraz-Pełen-Możliwości-244403155664132  також у відділеннях та за телефонами 89 715 01 31 або 534 788 834

Центр культури, туризму та спорту в місті Біскупець, за своїми матеріально-технічними та кадровими можливостями може забезпечити наступні заходи безкоштовно:

 • Заняття з мистецтва
 • Керамічні заняття
 • Заняття танцями хіп-хоп
 • Заняття з шахів
 • Заняття в модельній студії
 • Заняття танцями «попінг».
 • Заняття з футболу у Біскупецькому спортивному клубі “Tęcza”
 • Заняття для наймолодших Академія Малюка
 • Фітнес для жінок
 • Релаксаційні заняття (йога) для жінок – Żaneta Hołownia
 • Релаксаційні заняття для жінок – Anna Siekierska
 • Безкоштовний вхід на заходи, організовані CKTiS
 • Заняття в сільських будинках культури
 • Кінопокази
 • Спортивні заходи в Orlikach з аніматорами
 • Заняття у велошколі для дітей 11-14 років
 • Можливе надання кімнат, приміщень для інших видів зустрічей, занять, заходів.

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном 89 7152695 або в об’єкт БДК за адресою вул.  Матейки 5 у Біскупці.

Міський центр соціального захисту у Біскупці (МОПС), з метою забезпечення відчуття безпеки та, по можливості, підготовки громадян України до життя в нових умовах, представляє наступні заходи допомоги:

1.Інформаційно-консультативний пункт – працює двічі на тиждень, у тому числі 1 день вранці (2 години), 1 день у другій половині дня (2 години) у приміщенні Клубу соціальної інтеграції.

На місці чергування чергуватимуть працівники МОПС, зокрема соціальні працівники, працівники секції пільг, центру підтримки, клубу соціальної інтеграції.

Надані послуги включатимуть:

➢ надання інформації та допомоги в оформленні документів, пов’язаних з перебуванням

(у співпраці з мерією міста Біскупець), можливість супроводу (до мерії) людей, які потребують такої підтримки;

➢ надання інформації та допомоги в заповненні документів для отримання допомоги, визначення особи (співробітника залежно від потреб клієнта)

для прямого контакту з MOПС;

➢ надання інформації про можливість працевлаштування (у співпраці з районним центром зайнятості м. Біскупець), перевірка пропозицій роботи, допомога у контакті

з роботодавцем, можливість телефонного контакту та за дпопомогою електронної пошти (заявка для онлайн-вакансій), допомога у створенні документів заявки.

➢ підтримка батьків у сфері догляду та виховання дитини.  Надання інформації про навчальні заклади ґміни (міста та його околиць), можливості психолого-педагогічної підтримки, а також медичні заклади, дитячі заклади денного перебування та культурно-освітні заклади.

2.Можливість створення групи самодопомоги (1 раз на тиждень у години, відповідні клієнтам), можливість постійних зустрічей у години, відповідні клієнтам.Можливість зустрічей, розмов один з одним, обміну інформацією, взаємної підтримки.  Можливість зустрітися з психологом, районними консультантами, терапевтами та консультантом з питань юридичних.  Організація прогулянок Біскупцем з метою ознайомлення з розташуванням закладів, магазинів, місць відпочинку з метою полегшення функціонування та пересування містом.  Заняття з вивчення польської мови – основні слова, словосполучення.

3.В рамках діяльності профілактично-виховних груп пропонуємо інтеграційні, спортивно-виховні заходи для дітей шкільного віку під керівництвом вихователя з педагогічною освітою. У години занять діти забезпечуються підвечірком. Заняття проводяться двічі на тиждень на базі сільських гуртків та шкільних гуртків:

1) Stryjewo – сільська загальна кімната, вівторок і четвер з 16.00 до 19.00

2) Borki Wielkie – сільська загальна кімната, вівторок і четвер з 15.00-18.00

3) Kobułty – сільська загальна кімната, понеділок і середа з 16.30–19.30

4) Czerwonka – загальна кімната в початковій школі м. Червонка, понеділок та середа з 13.30-16.30

4.На базі Центру підтримки, al.Niepodległości 4, ви можете отримати психологічну підтримку щовівторка з 9.00 до 15.00, також юридичну підтримку теж щовівторка з 16.00 до 19.00 за попередньою домовленістю за телефоном (89 715 26 62).

Деталі можна отримати за тел. 897 152 513 або за адресою aleja Niepodległości 3

Міська публічна бібліотека пропонує щосуботи з 10.00 – 12.00 зустрічі для українських біженців, під час яких:

– діти зможуть разом грати, брати участь в організованих художніх, активних та настільних іграх;

– на великому екрані показиватимуть українські мультфільми для дітей;

– бажаючі українські мами будуть мати змогу читати своїм дітям електронні книги;

– дорослі матимуть можливість пізнати один одного, поспілкуватися рідною мовою, випити каву разом;

– передбачаються солодкі гостинці;

– бібліотека також буде дружнім місцем для молоді, яка захоче інтегруватися.

Безкоштовний Інтернет доступний щодня в робочий час бібліотеки.  Ви можете сканувати, друкувати та надсилати файли через Інтернет.

Деталі доступні в бібліотеці за адресою al.  Niepodległości 3 (будівля MОПС) тел. 897 152 111